İletişim & Sorumluluk Bildirimi

İletişim

NAZAR Services GmbH.
Waltroperstraße 15
44536 Lünen, Germany

Telefon: +49 (0) 231/33 481 220
Fax: +49 (0) 231/33 482 745

E-mail: info (at) nazar-ce.de
Web: www.nazar-ce.de

TMG 5. maddesine göre:

Merkez Ofis:

NAZAR Services GmbH.
Waltroperstraße 15
44536 Lünen, Germany 

Yetkili:

Enes Mehmet Akgün

İletişim:

Phone: +49 (0) 231/33 481 220
Fax: +49 (0) 231/33 482 745
E-Mail: info (at) nazar-ce.de 

Vergi Kimlik Numarası:

Satış vergisi kanun 27 uyarınca vergi kimlik numarası:
DE 280466123

Dortmund Bölge Mahkemeleri HRB 26853

 

Görsel medya kaynakları:

istock.com
aagkommunikation.de
henrikschipper.de

Sorumluluk Bildirimi

İçerik

Bu sayfaların içeriğinin uygunluğu denetlenmiştir. NAZAR Kozmetik ve Estetik sunulan bilgilerin güncelliği, doğruluğu, bütünlüğü veya kalitesi için hiçbir sorumluluk kabul etmez. Sağlanan, sunulan bilgilerin kullanılmasından veya kullanılmamasından veya yanlış veya eksik bilgilerin kullanılmasının neden olduğu maddi veya manevi zarardan, kasıtlı veya ağır ihmal olmaksızın yazara karşı sorumluluk hakları hariç tutulmuştur. NAZAR Kozmetik ve Estetik, sayfaların bir bölümünü veya teklifin tamamını önceden haber vermeksizin değiştirme, değiştirme veya silme veya yayının geçici veya kalıcı olarak feshetme hakkını saklı tutar.

Bağlantılar ve Referanslar

NAZAR Kozmetik ve Estetik alanının dışındaki dış web sitelerine (köprüler) doğrudan veya dolaylı referanslar söz konusuysa, NAZAR Kozmetik ve Estetik’in içerikler hakkında bilgi sahibiyse ve teknik olarak mümkünse, yasadışı içeriğin kullanılmasını önlemek için yasal yükümlülük geçerli olacaktır. NAZAR Kozmetik ve Estetik, bağlantı kurulan sayfalarda bulunan yasadışı içerikleri fark edemeyebileceğini açıkça beyan eder. Bu durum NAZAR Kozmetik ve Estetik’in mevcut ve gelecekteki tasarımını, içeriğini veya bağlantılı sitelerin orijinini hiçbir şekilde etkilemez. Bu nedenle, bağlantı kurulan sayfaların değişmesinden ötürü kendisi sorumluluk taşımaz. Bu bildiri, internet sitesinde yer alan tüm bağlantılar ve referanslar ile birlikte, konuk defterlerinde, tartışma forumlarında ve yazar tarafından sağlanan e-posta listelerindeki yabancı içerikler için geçerlidir. Yasa dışı, hatalı veya eksik içeriğin sorumluluğu ve özellikle bu tür bilgilerin sağladığı bilgilerin kullanılmasından veya kullanılmaması sonucunda ortaya çıkan zararlar, yalnızca ilgili yayına link üzerinden başvuran kişi değil, referansın yapıldığı sayfanın sağlayıcı sorumluluğundadır.

Telif Hakkı - Marka Hakkı

Tüm sitelerin telif hakları NAZAR kozmetik ve estetik bölümündedir. NAZAR kozmetik ve estetik, kullanılan grafikler, ses belgeleri, video dizileri ve metinlerin telif haklarına saygı göstermeye, kendi kendine oluşturulan grafikleri, sesli belgeleri, video dizilerini ve metinleri kullanmaya veya Lisanssız Grafik, ses belgeleri, video dizileri ve metinler. İnternet sitesinde belirtilen ve muhtemelen üçüncü taraflarca korunan tüm marka ve ticari markalar, sırasıyla geçerli ticari marka kanunu ve ilgili kayıtlı sahiplerin mülkiyet hakları hükümlerine tabi değildir. Sadece adlandırma, ticari markaların üçüncü taraf hakları tarafından korunmadığı sonucuna varılamaz! Yazar tarafından oluşturulmuş yayınlanmış nesnelerin telif hakkı yalnızca sayfaların yazarıyla sınırlı kalmaktadır. Yazarın açık izni olmaksızın, diğer elektronik ya da basılı yayınlarda bu gibi grafikleri, ses belgelerini, video dizilerini ve metinleri çoğaltmak ya da kullanmak yasaktır.

Verilerin Korunması

Web site içinde kişisel veya işle ilgili verilerin (e-posta adresleri, isimler, adresler) girilmesi durumunda bu tür veriler kişi tarafından gönüllü olarak verilir. Sunulan tüm hizmetlerin kullanımı ve ödenmesi - teknik olarak mümkün ve mantıklı olması durumunda - bu veriler belirtilmeden veya isim verilmeyen verilerle veya takma adla belirtilerek yapılmaktadır.  Açıkça istenmeyen bilgilerin aktarımı için üçüncü taraflarca yayınlanan posta adresleri, telefon ve faks numaraları ve e-posta adresleri gibi iletişim verilerinin kullanılması yasaktır. Bu yasağı ihlal ettiği takdirde, sözde spam mail gönderenlere karşı yasal işlem yapılmaktadır.

Kanunen Uygunluk

Bu feragatname, web sitesinin bu sayfaya atıfta bulunduğu bir bölüm olarak değerlendirilecektir. Bu açıklamanın bölümleri veya tek tek şartları yasal veya doğru değilse, diğer kısımların içeriği veya geçerliliği bu gerçeğin aksini yansıtmaz.

Sözleşmedeki Maddelere Uyulmadığında Önce Karşılıklı İletişime Geçilecektir.

Bu web sitesinin içeriği fikri mülkiyet haklarınızı veya yasal düzenlemelerinizi ihlal ederse, maliyet mesajı almadan uygun mesajı isteyeceğim. Haklı şikayetler için hızlı çözümler sunabilirim. Bir avukata gerek yoktur. Daha önce benimle görüşmeden yapılan masraflar tamamen reddedilecektir. Gerekirse, yukarıda belirtilen hükümlere karşı bir öneri getirilir.

Yüklenici ve Müşterinin Özen ve Sorumluluğu

NAZAR© Services Ltd. sadece müşteri, istenilen doktorlar ve klinikler arasında arabuluculuk hizmeti sağlar. Tıbbi hizmetlerle ilgili olan sözleşme direkt olarak müşteriler ve doktorlar arasında gerçekleşir. Bu nedenle onlar yalnızca tıbbi hizmetlerden sorumludur. Müşteriler ve organizatörler arasındaki sözleşmeye bağlı olarak NAZAR© Services Ltd.  seyahatlerdeki klinik, otel ya da pansiyonlardaki konaklamaları sözleşmenin dışında tutar. NAZAR© Services Ltd. şirketi sadece aracılık hizmetlerinden sorumludur ve Almanyadaki reklam sunumları, ilaç reklam yasasının 13. maddesine göre hazırlanmıştır. Danışma randevuları, doktor ve hasta arasında koordine edilen ameliyatlar NAZAR© Services Ltd. aracılığıyla ayarlanır. Yüklenici, ona emanet edilen görevleri dikkatli, doğru ve bilgi ve vicdanıyla en iyisini yerine getirmeyi taahhüt eder. Yüklenici, müşterinin tüm hususlarda gizliğini saklı tutacağını taahhüt eder. Sözleşme bitse de yükümlülükler devam edecektir.